Doç. Dr. FULYA ÖZDİL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. FULYA ÖZDİL

T: (0282) 250

M fozdil@nku.edu.tr

W fozdil.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarımsal Biyoteknoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ (DR) (ZİRAAT)
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez: Mitokondriyel DNA PCR-RFLP (restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi) markerleri kullanılarak Türkiye´nin farklı yörelerine ait bal arılarının tanımlanması (2007)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ (DR) (ZİRAAT)
Öğrenim Yılları: 2000-2003
Tez: Keçi sütünde somatik hücrelerden genomik DNA izolasyonu (2003)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / ZOOTEKNİ PR.
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ / HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
2013-
Dr. UNİVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON (ABD)
LIFE SCIENCES / BIOLOGY / MOLECULAR GENETICS
2010-2010
Öğr. Gör. Dr. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
2007-2013
Serbest Ö.E UNIVERSITY OF FLORIDA (ABD)
COLLEGE OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES / ENTOMOLOGY AND NEMATOLOGY
2003-2004
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
2001-2007
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
2016-
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2016-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / YARDIMCI DOÇENT (YENİDEN ATAMA) AKADEMIK YÜKSELTME VE ATAMA KRITERLERI DEĞERLENDIRME KOMİSYON ÜYESİ
2016-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Zootekni ve Hayvan Besleme
Biyometri ve Genetik
Hayvansal Biyoteknoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. IŞIK R., ÖZDİL F., Determination of DGAT1 K232A Polymorphism in Donkey Populations Reared in Thrace Region of Turkey by DNA Sequencing, JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE, pp. 48-50, 2019.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. ÖZDİL F., İLHAN F., IŞIK R., Genetic characterization of some Turkish sheep breeds based on the sequencing of the Ovar-DRB1 gene in the major histocompatibility complex (MHC) gene region, ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, vol. 61, pp. 475-480, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. Ünal G., ÖZDİL F., Genetic characterization of Thrace honey bee populations of Turkey: restriction and sequencing of inter cytochrome C oxidase I-II (CoxI-CoxII) genes, Journal of Apicultural Research, vol. 57, pp. 213-218, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
4. Güder A., IŞIK R., ÖZDİL F., Trakya Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis Mellifera L.) mtDNA 16S rDNA ve ND5 Genleri Analizi, Hayvansal Üretim, vol. 58, pp. 7-14, 2017.
Özgün Makale CAB, ULAKBİM, AgBiotechNet, Index Copernicus Journal Master List Erişim Linki
5. Sevim Tüten E., ÖZDİL F., ÖZKAN ÜNAL E., ARAT S., Characterization of Cloned Cattle Obtained by Nuclear Transfer and Their Offspring with mtDNA and Microsatellite Markers, Journal of Tekirdag Agriculture Faculty, vol. 14, pp. 150-157, 2017.
Özgün Makale CABI, EBSCO, DOAJ, ULAKBIM,SCOPUS Erişim Linki
6. ÖZDİL F., YATKIN S., OSKAY D., The Genetic Diversity of Apis mellifera L. in Thrace Region of Turkey, Journal of Biotechnology, vol. 231, pp. 32, 2016.
Özet SCI
7. Sorourian M., M., Domingues S., Gallach M., ÖZDİL F., Rio J., Betran E., Relocation Facilitates the Acquisition of Short Cis-Regulatory Regions that Drive the Expression of Retrogenes during Spermatogenesis in Drosophila, Molecular Biology and Evolution, vol. 31, pp. 2170-2180, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. ÖZDİL F., İLHAN F., DGAT1-exon8 polymorphism in Anatolian buffalo, Livestock Science, vol. 149, pp. 83-87, 2012.
Özgün Makale SCI
9. ÖZDİL F., İLHAN F., Diversity of Apis mellifera Subspecies from Turkey Revealed by Sequence Analysis of Mitochondrial 16s rDNA Region, Biochemical Genetics, vol. 50, pp. 748-760, 2012.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
10. ÖZDİL F., İLHAN F., Phylogenetic relationship of Turkish Apis mellifera subspecies based on sequencing of mitochondrial cytochrome C oxidase I region, Genetics and Molecular Research, vol. 11, pp. 1130-1141, 2012.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
11. ÖZDİL F., İLHAN F., Genetic divergence of Turkish Apis mellifera subspecies based on sequencing of ND5 mitochondrial segment, Sociobiology, vol. 59, pp. 225-234, 2012.
Özgün Makale SCI
12. ÖZDİL F., AYTEKİN İ., İLHAN F., BOZTEPE S., Genetic variation in Turkish honeybees Apis mellifera anatoliaca, A. m. caucasica, A. m. meda (Hymenoptera: Apidae) inferred from RFLP analysis of three mtDNA regions (16S rDNA-COI-ND5), European Journal of Entomology, vol. 109, pp. 161-167, 2012.
Özgün Makale SCI
13. AYTEKİN İ., ÖZDİL F., ZÜLKADİR U., BOZTEPE S., SARIYEL V., Evaluation of ISSR markers for genetic diversity analysis in Anatolian Water Buffaloes, Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 91, pp. 1957-1962, 2011.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
14. ÖZDİL F., MEYDAN H., YILDIZ M. A., HALL H. G., Genetic Diversity of Turkish Honey Bee Populations Based on RFLPs at a Nuclear DNA Locus, Sociobiology, vol. 58, pp. 719-731, 2011.
Özgün Makale SCI
15. ÖZDİL F., FAKHRİ B., MEYDAN H., YILDIZ M. A., HALL H. G., Mitochondrial DNA Variation in the CoxI–CoxII Intergenic Region among Turkish and Iranian Honey Bees (Apis mellifera L.), Biochemical Genetics, vol. 47, pp. 717-721, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
16. ÖZDİL F., YILDIZ M. A., HALL H. G., Molecular characterization of Turkish honey bee populations (Apis mellifera L.) inferred from mitochondrial DNA RFLP and sequence results, Apidologie, vol. 40, pp. 570-576, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
17. MEYDAN H., YILDIZ M. A., ÖZDİL F., GEDİK AYDOĞDU Y., ÖZBEYAZ C., Identification of factor XI deficiency in Holstein cattle in Turkey, Acta Veterinaria Scandinavica, vol. 51, pp. 5, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZDİL F., İLHAN F., Evaluation of DGAT1-exon8 K232A substitution in Turkish Holstein cattle, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt 26, ss. 11-14, 2012.
Özgün Makale
2. ÖZDİL F., BAŞPINAR E., Keçi Sütü Somatik Hücrelerinden Genomik DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform ve Chelex® 100 Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması*, Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 11, ss. 16-20, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Güder A., IŞIK R., ÖZDİL F., 16S rDNA and ND5 Genetic Variation of Honey Bee Populations (Apis mellifera L.) in Thrace Region of Turkey, 6th INTERNATIONAL CONGRESS on MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY (22.12.2017-25.12.2017).
Özet bildiri
2. Bulut H., IŞIK R., ÖZDİL F., Candidate Genes Affecting Equid Milk Production Traits, 6th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology (22.12.2017-25.12.2017).
Özet bildiri
3. YATKIN S., IŞIK R., ÖZDİL F., Epigenetic Mechanisms of Honey Bee (Apis mellifera L.), 6th International MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY CONGRESS (22.12.2017-25.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ÖZDİL F., Aydın A., OSKAY D., GÜLER A., Morphological Characterization of the honey bee (Apis mellifera L.) Populations of Thrace Region, Çanakkaleprovince and Gökçeada Island, 45th Apimondia Congress (29.09.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
5. IŞIK R., ÖZDİL F., ÖZKAN ÜNAL E., BİLGEN G., ARAT S., Characterisation of Diacylglycerol Acyltransferase 1 (DGAT1) Gene Polymorphism of Donkey (Equus Asinus) Populations in Thrace Region of Turkey, 8th International Balkan Animal Science Conference (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
6. Sevim Tütem E., ÖZDİL F., ÖZKAN ÜNAL E., ARAT S., Characterization of Cloned Cattle Produced by Nuclear Transfer and Their offspring by Using mtDNA and Microsatellit Markers, 2. International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
7. Ünal G., ÖZDİL F., Genetic Characterization of Honey Bees in Thrace Region of Turkey Using Inter Cytochrome C Oxidase Subunit I and II Genes, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
8. Sönmez V., ÖZDİL F., BİRCAN R., ÖZKAN ÜNAL E., ARAT S., Investigation of mtDNA heteroplasmy and haplotype difference in clone cattles produced by nuclear transfer and their offspring, 2. Inretnational Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
9. Yatkın S., ÖZDİL F., OSKAY D., GÜLER A., Phylogenetic relationships of honey bee populations in Thrace Region of Turkey based on sequencing of tRNALeu-Cox2 genes, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
10. İLHAN F., ÖZDİL F., AYTEKİN İ., Comparison of the Isolation Methods of Genomic DNA from Whole Blood, IHANAS 2016. International Human and Nature Sciences:Problems and Solution seeking Congress (07.10.2016-09.10.2016).
Tam metin bildiri
11. SOYSAL M. İ., ÖZKAN ÜNAL E., ÖZDİL F., ARAT S., GÜMÜŞ N., GÜZEY E., ULUTAŞ Z., TOGAN İ., Detection of paternity in native goat breeds in Turkey by using microsatellite polymorphism, IGA 2016, 12th International Conference on Goats (25.09.2016-30.09.2016).
Özet bildiri
12. ÖZKAN ÜNAL E., ÖZDİL F., GÜZEY E., GÜMÜŞ N., ARAT S., ULUTAŞ Z., TOGAN İ., SOYSAL M. İ., Microsatellite analysis for parentage testing of the native goat breed from Turkey, IGA 2016, 12th International Conference on Goats (25.09.2016-30.09.2016).
Poster
13. ÖZDİL F., YATKIN S., OSKAY D., The Genetic Diversity of Apis mellifera L. in Thrace Region of Turkey, European Biotechnology Conference/Journal of Biotechnology (05.05.2016-07.05.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
14. ÖZDİL F., İLHAN F., DGAT1 Polymorphism in Anatolian buffalo, Asian Buffalo Congress (21.04.2015-25.04.2015).
Poster Erişim Linki
15. ÖZDİL F., İLHAN F., Polimorphism In MHC (Major Histocompatibility Complex) Gene Region In Some Turkish Sheep Breeds, Balkan Agricultural Congress (08.09.2014-10.09.2014).
Özet bildiri
16. İLHAN F., TOZLUCA A., ÖZDİL F., Identification of Genetic Variation in MHC (Major Histocompatibility Complex) Gene Region in Some Turkish sheep Breeds, VIth International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013 (03.10.2013-05.10.2013).
Özet bildiri
17. İLHAN F., ÖZDİL F., 16s rDNA diversity of Apis mellifera subspecies in Turkey, 5th European Conference of Apidology (EurBee5) (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
18. ÖZDİL F., İLHAN F., Biodiversity of Apis mellifera subspecies from Turkey revealed by sequence analysis of three mitochondrial regions, 5th European Conference of Apidology (EurBee5) (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
19. ÖZDİL F., MEYDAN H., YILDIZ M. A., ERKAN C., GÜREL F., Genetic Structure and Diversity of Apis mellifera from Near East, 5th European Conference of Apidology (EurBee5) (03.09.2012-07.09.2012).
Özet bildiri
20. ÖZDİL F., AYTEKİN İ., İLHAN F., BOZTEPE S., Phylogenetic relationships of honey bee populations from central Anatolian region of Turkey based on PCR-RFLP’s of 16srDNA-COI-ND5 genes, International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2011 (19.10.2011-21.10.2011).
Özet bildiri
21. ÖZDİL F., İLHAN F., The structure of MHC (Major Histocompability Complex) genes and molecules in ruminants, International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2011 (19.10.2011-21.10.2011).
Özet bildiri
22. ÖZDİL F., ERKAN C., SARIYÜZ K. U., YILDIZ M. A., Genetic diversity of the honeybee populations (Apis mellifera L.) from Turkey and Iran based on 20 microsatellites, 4th European Conference of Apidology (EurBee4) (07.09.2010-09.09.2010).
Özet bildiri
23. BALCIOĞLU M. S., ÖZDİL F., ERKAN C., ÖZKAN M. M., Genetic divergence of Apis Mellifera meda from Turkey and İran using PCR-RFLP analysis of mtDNA genome, 41st Apimondia International Congress (15.09.2009-20.09.2009).
Poster
24. ÖZDİL F., MEYDAN H., YILDIZ M. A., Genetic diversity of Apis mellifera caucasica and Apis mellifera anatoliaca reared in Turkey as assessed by PCR-RFLP of an anonymous nuclear DNA locus, 41st Apimondia International Congress (15.09.2009-20.09.2009).
Poster
25. ÖZDİL F., FAKHRI B., A N. K., ERKAN C., YILDIZ M. A., HinfI and DraI digestion of the COI-COII intergenic region in honey bee (Apis mellifera L.) populations from Turkey and western part of Iran, 3rd European Congress of Apidology (EurBee3) (08.09.2008-11.09.2008).
Özet bildiri
26. GEDİK AYDOĞDU Y., FAKHRI B., KHOEI A. N., MEYDAN H., ÖZDİL F., YILDIZ M. A., Molecular characterization of A. m. meda populations from the west part of Iran, IBRA International Conference on Recent Trends in Apicultural Science (10.06.2007-14.06.2007).
Poster
27. ÖZDİL F., GEDİK AYDOĞDU Y., MEYDAN H., YILDIZ M. A., ÖZKAN M. M., Molecular characterization of Turkish honeybee populations (Apis mellifera L.) inferred from mitochondrial DNA RFLP and sequence data, IBRA International Conference on Recent Trends in Apicultural Science (10.06.2007-14.06.2007).
Özet bildiri
28. MEYDAN H., ÖZDİL F., YILDIZ M. A., Identification of BLAD and DUMPS as genetic disorders using PCR–RFLP in Holstein bulls reared in Turkey, EAAP 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (17.09.2006-20.09.2006).
Özet bildiri
29. ÖZDİL F., YILDIZ M. A., MEYDAN H., GENÇER H. V., Genetic structure of Turkish honeybee populations based on RAPD and mtDNA RFLP markers, Second European Conference of Apidology (10.09.2006-14.09.2006).
Özet bildiri
30. YILDIZ M. A., ÖZDİL F., MEYDAN H., GENÇER H. V., Genetic variability in Turkish honeybee populations with RAPD method, Second European Conference of Apidology (10.09.2006-14.09.2006).
Poster
31. YILDIZ M. A., ÖZDİL F., GENÇER H. V., The evaluation of Turkish honeybee populations by using mitochondrial DNA PCR–RFLP markers, 39th Apimondia International Apicultural Congress (21.08.2005-26.08.2005).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZKAN ÜNAL E., ÖZDİL F., ARAT S., ULUTAŞ Z., TOGAN İ., SOYSAL M. İ., Türkiye Yerli Koyun Ve Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması İle Ebeveyn Tayini Test Paneli Oluşturulması, AR-GE Inovasyon Zirvesi ve Sergisi (29.11.2016-30.11.2016).
Poster
2. ARAT S., PABUCCUOĞLU S., SAĞIRKAYA H., NAK Y., ALKAN S., ÖZDİL F., ÖZKAN ÜNAL E., ALÇAY S., DEMİR K., ARICI R., SEVİM TÜTEN E., SÖNMEZ V., KILIÇARSLAN M. R., ÜSTÜNER B., NAK D., Boz Irk Klonların ve Yavrularının Yaşama Kabiliyetleri, Üreme Performanlarının İncelenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu., I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi (01.06.2016-03.06.2016).
Özet bildiri
3. İLHAN F., ÖZDİL F., Tavuklarda MHC (Major Histocompatibility Complex) Genlerinin Polimorfizmi, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (03.10.2012-05.10.2012).
Poster
4. ÖZDİL F., MEYDAN H., ERKAN C., YILDIZ M. A., Türkiye Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin 25 Mikrosatelit Markeri ile Ortaya Konması, 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (14.09.2011-16.09.2011).
Özet bildiri
5. MEYDAN H., ÖZDİL F., KAYA M., GEDİK AYDOĞDU Y., TAŞKESEN H. O., YILDIZ M. A., Sığırlarda Görülen Bazı Önemli Genetik Kusurlar, 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24.06.2009-26.09.2009).
Poster
6. TAŞKESEN H. O., GEDİK AYDOĞDU Y., MEYDAN H., ÖZDİL F., KAYA M., YILDIZ M. A., Türkiye’de Yetiştirilen Norduz, Karabaş Ve İvesi Koyunlarında FecB Geni Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi, 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24.06.2009-26.09.2009).
Özet bildiri
7. ÖZDİL F., YILDIZ M. A., Türkiye Bal Arısı Populasyonlarında Çekirdek DNA (nDNA) PCR-RFLP Polimorfizmi, 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24.06.2009-26.06.2009).
Özet bildiri
8. KAYA M., ÖZDİL F., YILDIZ M. A., Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Tavuk Populasyonlarındaki Genetik Varyasyonun Mikrosatelit DNA Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi, 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24.06.2009-26.06.2009).
Özet bildiri
9. MEYDAN H., ÖZDİL F., GEDİK AYDOĞDU Y., YILDIZ M. A., Siyah Alaca Sığırlarında BLAD ve FACTOR XI Genetik Kusurlarının PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi, XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi (28.10.2007-30.10.2007).
Özet bildiri
10. KAYA M., ÖZDİL F., MEYDAN H., GEDİK AYDOĞDU Y., YILDIZ M. A., Denizli ve Gerze Tavuk Irklarındaki Genetik Varyasyonun Mikrosatelit DNA Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi, 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2007-08.09.2007).
Özet bildiri
11. ÖZDİL F., MEYDAN H., GEDİK AYDOĞDU Y., YILDIZ M. A., MtDNA´da PCR–RFLP ve DNA Dizi Analizi Verileri Temelinde Türkiye Bal Arılarının Tanımlanması, 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2007-08.09.2007).
Özet bildiri
12. MEYDAN H., ÖZDİL F., GEDİK AYDOĞDU Y., YILDIZ M. A., Siyah Alaca Sığırlarında BLAD, DUMPS ve FACTOR XI Genetik Kusurlarının PCR–RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi, 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2007-08.09.2007).
Özet bildiri
13. GEDİK AYDOĞDU Y., ÖZDİL F., MEYDAN H., YILDIZ M. A., Siyah Alaca Sığırlarının Beta-Laktoglobulin ve Kappa-Kazein Genotiplerinin PCR–RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi, 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2007-08.09.2007).
Özet bildiri
14. ŞEN A. Ö., GEDİK AYDOĞDU Y., MEYDAN H., ÖZDİL F., YILDIZ M. A., Siyah Alaca Sığır Irkında β-laktoglobulin Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi, 3. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (17.05.2007-18.05.2007).
Özet bildiri
15. TAŞKESEN H. O., GEDİK AYDOĞDU Y., MEYDAN H., ÖZDİL F., YILDIZ M. A., Siyah Alaca Sığır Irkında κ-kazein Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi, 3. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (17.05.2007-18.05.2007).
Tam metin bildiri
16. YILDIZ M. A., ÖZDİL F., GENÇER H. V., Mitokondriyal DNA PCR–RFLP (Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi) markerleri kullanılarak Türkiye bal arılarının tanımlanması, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi (31.08.2005-02.09.2005).
Tam metin bildiri
17. ÖZDİL F., ASAL S., β-laktoglobulin polimorfizmi, III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (14.10.2002-16.10.2002).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Journal of Zoology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Turkish Journal of Zoology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
4. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
5. TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Türkiye’de Bulunan Bazı Arı (Apis mellifera L.) Irk ve Genotiplerini Temsil Eden Kolonilerin Orijinal Alanlarında Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Belirli Karakterler Yönünden İyileştirilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2019-Devam Ediyor.
2. Yerli Koyun Irklarının Yapağı Kalitesinin Morfolojik - Genetik Karakterizasyonu ve Tekstil Giysi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 21.06.2018-Devam Ediyor.
3. Diacylglycerol Acyltransferase 1 (DGAT1) Gen Polimorfizminin Trakya Bölgesi Eşek Popülasyonlarında Tanımlanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.11.2017-Devam Ediyor.
4. Türkiye Eşek (Equus Asinus) Populasyonlarının Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.05.2016-06.08.2018.
5. Nükleer Transfer ıle Elde Edilen Klon Sığır ve Yavrularının Mtdna ve Mikrosatellit Belirteçlerle Karakterizasyonu (NKUBAP.03.YL.16.017), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.01.2016-12.10.2016.
6. Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini-TAGEM (14/AR-GE/15), Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 15.09.2015-15.11.2017.
7. Nükleer Transfer Ile Elde Edilen Klon Sığırlar Ve Onların Yavrularında Mtdna Geçişinin Incelenmesi (NKUBAP.00.24.AR.14.25), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 04.02.2015-24.05.2016.
8. Trakya Bölgesi Bal Arısı Populasyonlarının Apis Mellifera L Genetik Yapılarının mtDNA tRNAleu Cox2 Arası Dizi Analizleri ile Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.12.2014-12.06.2017.
9. Trakya Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis mellifera L.) mtDNA Sitokrom C Oksidaz Altbirim I (COI) Geni Analizi (NKUBAP.00.24.AR.14.09), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 25.06.2014-09.12.2016.
10. Denizli ve Gerze Tavuk Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Bazı Mikrosatelit Markörler Kullanılarak Belirlenmesi - TOVAG-105O446 , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
11. Türkiye Bal Arısı Populasyonlarının Mitokondriyal ve Çekirdek DNA PCR-RFLP (Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi) Tekniği ile Tanımlanarak Gen Kaynaklarını Koruma Stratejilerinin Oluşturulması - 2003K12019015-5, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı.
12. Çeşitli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarında RAPD (Rasgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA) Polimorfizmi-VHAG–2046 (103V070), TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
13. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Koyun Irklarında MHC (Major Histocompatibility Complex) Gen Bölgesindeki Varyasyonun DNA Dizi Analizi ile Belirlenmesi, BAP, Yönetici.
14. İç Anadolu Bölgesindeki Bal Arılarının Genetik Yapılarının mtDNA PCR-RFLP Markerleri Kullanılarak Belirlenmesi (08401051), BAP, Araştırmacı.
15. Konya, Afyon ve Sivas İllerinde Yetiştirilen Yerli Anadolu Mandalarının Genetik Yapısının ISSR-PCR Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi (08401050), BAP, Araştırmacı.
Aldığı Sertifikalar
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 15.12.2014-24.12.2014.